Provádíme a zajišťujeme:

  • odběry pitných vod
  • odběry bazénových vod
  • odběry odpadních vod (odběry prostých vzorků, odběry směsných vzorků časově resp. objemově závislých)
  • odběry povrchových vod
  • odběry podzemních vod (statické i dynamické)
  • odběry zemin
  • odběry zemědělských půd
  • odběry recyklovaného stavebního materiálu
  • odběry odpadů - tuhých, kapalných, kalů
  • odběry sedimentů

Ceny za odběry jsou stanoveny vždy individuálně, podle rozsahu vzorkovacích prací, dostupnosti vzorkovaných jednotek (objektů), nároků na technické vybavení, časovou náročnost, a pod.