Nabízíme:

Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků, dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

 • - zpracovávání provozních řádů,
 • - zpracovávání poplatkových hlášení,
  • výpočty ročních bilancí vypouštěného znečištění,
  • výpočty poplatků,
 • - vedení předepsaných evidencí, statistik, výkazů,
 • - vyhodnocování provozních údajů z evidence, měření, analýz, monitoringů aj.,

a dále:

  • Zajišťování odpovídající provozní operativy, školení zaměstnanců, kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší.
  • Spoluúčast na kontrolách ze strany orgánů státní správy, ČIŽP.
  • Pomoc při jednáních s orgány státní správy. Poradenství v oblasti autorizovaného měření emisí.
  • Poradenství v oblasti kontroly spalinových cest, měření účinnosti spalování a množství vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Poradenství v oblasti umístění a zřízení měřících míst.