Jaká je cenová politika Vaší firmy?

U produktu tak mnohotvárného a variabilního, jako je poskytování služeb v oblastech průmyslové ekologie a bezpečnosti, nelze vůbec uvažovat o jednotném ceníku jako statické vývěsce. Taková vývěska by mohla mít třeba i několik stovek dílčích položek - od jednotlivých základních služeb, každá o několika možnostech, věcného i časového rozsahu či položkách, každá položka může mít rozsah mnoha úkonů o různé časové i jiné náročnosti, k tomu různé kombinace jednotlivých služeb......tak to tu opravdu, na rozdíl od ceníku vzorkařských a chemicko-analytických prací, nenajdete...a proto nám prosím sdělte, co potřebujete, my Vám vytvoříme seznam všeho, co je k tomu potřeba, a k tomu seznamu přiložíme cenový odhad, který v žádném případě nepřekročíme!!

Jak tedy tvoříte nabídkové ceny?

Oceňování prací a výkonů u projekčních prací, konzultačních služeb, legislativního servisu a technické pomoci se provádí pomocí dohodnuté výše hodinových sazeb a vynásobením počtu kalkulovaných hodin. Pro jednotlivé kategorie prací vycházíme z maximální hodinové sazby:

  • velmi náročné a koncepční práce od 750,-Kč
  • náročné práce od 500,- Kč
  • méně náročné práce od 350,- Kč
  • pomocné práce od 250,- Kč

Kalkulované hodiny určíme odborným odhadem předpokládaného počtu hodin pro jednotlivé práce potřebné pro splnění požadovaného předmětu smlouvy. Odborný odhad se stanovuje většinou až po místním šetření, aby byl skutečně potřebný rozsah prací stanoven co nejpřesněji.

Co když půjde o dlouhodobou zakázku?

Tam je situace poněkud odlišná. Dlouhodobé zakázky, a to i když se jedná o velmi náročné a koncepční práce, sice rovněž kalkulujeme podobným způsobem jako v předchozí otázce, ale poskytujeme výrazné slevy při zachování veškeré kvality práce i vynaložené odborné péče. Poskytnutá sleva je v nabídce vždy konkrétně vyčíslena.

A jak budete tvořit nabidkovou cenu, když se na Vás budeme obracet s plněním jednotlivých dílčích zakázek opakovaně?

To je velmi jednoduché, stálým zákazníkům poskytujeme rovněž nezanedbatelné slevy, jejich výše bude záviset na druhu a rozsahu prací.

Vyžadujete zálohové platby?

Jak kdy. Většinou tam, kde se jedná o nového klienta a zejména tam, kde jsou součástí konečné ceny také vysoké náklady na subdodavatelské služby, zejména chemicko-analytické práce, zálohové platby vyžadujeme, a to až do výše nákladů těchto subdodávek. Na druhou stranu, tam kde jsou zálohové platby klientem poskytnuty, nabízíme určité procento skonta z celkové ceny, což je pro klienta výhodnější. Výše skonta je ale individuální, podle typu a rozsahu zakázky.

A co další otázky?

Vaše další dotazy samozřejmě vítáme a pokusíme se na ně odpovědět vždy nejpozději do 24 hodin. Pro jejich zaslání můžete použít následující formulář.

Odesílatel :

E-Mail :

Předmět :

Váš dotaz :