Naše firma spolupracuje se několika zkušebními laboratořemi, které provádí komplexní rozbory všech druhů vod, pevných materiálů, odpadů, včetně jejich výluhů a půdního vzduchu. Laboratoře jsou vybaveny veškerou potřebnou analytickou technikou a vysoce kvalifikovaným a zkušeným personálem. V laboratořích je dlouhodobě zavedeny a akreditovány systémy řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005, které jsou pravidelně prověřován akreditačním orgánem ČIA. Laboratoře se pravidelně a úspěšně zúčastňují mezilaboratorního porovnání zkoušek a samy také vzorky pro tyto MPZ připravují.

V rámci analytického servisu provádíme a zajišťujeme následující služby:

 • zpracování plánů vzorkování,
 • návrhy vzorkovacích postupů a metod vzorkování a monitorování složek životního prostředí
 • provádíme odběry:
 • - podzemních vod,
 • - pitné vody,
 • - bazénových vod,
 • - odpadů,
 • - kalů,
 • - sedimentů
 • zpracování a vyhodnocování analytických dat
 • expertní činnost v oblastech postupů vzorkování, monitorování a hodnocení výsledků analytických dat
 • metodická a praktická školení ve vzorkování